Vanliga frågor

Har vi bostadskö?

Nej

Var gör jag min felanmälan?

Har du något fel på din lägenhet fylller du lämpligast i formuläret som du hittar här på våran webbplats, annars kan du vända dig till kontoret. Om ärendet är akut finner du ett telefonnummer bredvid namntavlan i entréplan du kan ringa.

Uppsägning av lägenhet?

Uppsägningen måste göras skriftligt och lämnas till oss på kontoret. Alla lägenheter har en uppsägningstid på tre månader vilket alltid räknas från den sista den månad då säger upplägenheten. Lättast är att skriva på avflyttningsdelen som finns på baksidan av ditt lägenhetskontrakt. Skriver du ett vanligt brev skall detta innehålla namn, personnummer, befintlig lägenhetsadress. Glöm ej att lämna telefonnummer på din uppsägning!

Har ni någon bostadskö?

Nej det har vi inte, du kan dock komma in på kontoret och skriva upp dig som intresserad.

Varför ska jag ha tre månaders uppsägning när det är bostadsbrist?

I Hyreslagen har man fastställt att tre månader är en rimlig tid för alla parter. Hyresgästen skall ha god tid på sig att förbereda en flyttning och bostadsföretaget god tid för att hyra ut lägenheten till en ny lämplig hyresgäst som i sin tur behöver denna tid på sig för att förbereda sig inför sitt nya boende. I hyresavtalet har man skrivit under på tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden förändras inte av konjunkturerna.

Jag störs av att min granne har högljudda fester varje kväll. Vad gör jag?

Om du blir störd utanför våra ordinarie öppettider (kvällar och helger) gör du följande: - Ta själv kontakt med den som stör och försök få rättelse
- Om störningarna fortsätter kontakta polisen

Om störningen är av allvarlig karaktär (t ex misshandel) - Kontakta alltid Polisen!

Vid störningar under dagtid gäller det även här att först kontakta den som stör och försöka få rättelse. Går inte det kontaktar du oss på kontoret på 033-155 440.

Vilka kriterier måste man uppfylla för att få en bostad?

- Goda referenser från nuvarande och tidigare boende
- Egen inkomst minst sex månader räknat från inflyttningsdatum, t ex från arbete, a-kassa, CSN eller pension
- Inga betalningsanmärkningar

Hur betalas hyran?

Hyresavi skickas till dig kvartalsvis. Du får då tre inbetalningskort som vart och ett avser en månadshyra. Du bör helst använda dig av hyresavin när du betalar. Tänk på att se efter så att du även använder rätt månads avi. Om du väljer att inte göra detta måste du på inbetalningskortet ange avinummer samt namn och den adress hyran avser för att den ska komma rätt.

Kan jag bli uppsagd för att jag slarvat lite med hyresinbetalningarna?

Det är mycket viktigt att du betalar din hyra senast den sista vardagen i varje månad om du inte har någon överenskommelse om annan förfallodag med din hyresvärd. Om du inte betalar hyran i tid kan hyresvärden säga upp dig och du kan förlora din bostad.

Har du andra frågor kontakta oss på 44.an Förvaltning så hjälper vi dig.